Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 109 —

Gemeente Bank van Leening.

Westeinde 40-42, tel. 32966 (Hoofdkantoor).

Kon. Emmakade 3, tel. 30152.

Korte Lombardstr. 2, tel. 33442.

Doornstraat 1, tel. 62407.

J. v. Goyenstraat 99, tel. 33444.

N. Havendwarsstraat 2, tel. 10518.

Al deze kantoren geopend dag. van 8 1/2-4 1/2 uur en Zaterdags van 8 1/2-12 1/2 en 4-8 uur. S

Het Hoofdkantoor is echter geopend: dag. van 9-2 en Zat. 9-12 1 /2 u.

Alle kantoren zijn gesloten op Zon- en Christelijke- en Nationalefeestdagen. De Bijkantoren verstrekken uitsluitend voorschotten op onderpand.

Neemt in beleening Gouden en Zilveren voorwerpen, Edelgesteenten Meubilaire goederen, enz.

Verstrekt gelden aan Gemeente- en Rijksambtenaren, alsook aan hen, die door de Gemeente op -wachtgeld zijn gesteld, zonder nadere borgstelling, en aan particulieren met persoonlijke zekerheid. Aanmelden Hoofdkantoor.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat men zich voor beleeningen boven f 500.— met preciosa als onderpand ook rechtstreeks kan wenden tot de Directie, Hoofdkantoor: Westeinde 40-42.

ONDERHANDSCHE VERKOOP, dagelijks van 9-4 uur, des Zaterdags van 4-12 1/2 uur, aan het Hoofdkantoor, ingang K. Lombardstr.

Nutsspaarbank.

Hoofdkantoor, Riviervischmarkt 5. Geopend: dagelijks 9-4 1/2 uur. Zaterdags van 9-12 1/2 n.m.; Maand, en Woensd. van 7-81/2 en Zaterdags van 7-9 uur.

Bijkantoren: Koningsplein 29, Vaillantlaan 225, Theresiastraat 16, Pr. Mauritsplein 17, Valkenboschlaan 115, Javastraat 116, Oranjelaan 16, Rijswijkscheweg 115 en Goudenregenstr. 245. Geopend: dagelijks 9 1/2113/4 en 12 1/4-4 uur. Zaterdags 9 1/2-12 uur. 's Avonds Maandag en Woensdag 7-8 uur. Zaterd. 7-8 1/2 uur.

Te Wassenaar: Langstr. 49, geopend: Maand, en Woensd. avond 6 1/2-8 1/2 uur. Zaterd. avond van 5-8 1/2 uur.

Loosduinen: Emmastr. 28, geopend: Maand, van 6-8 uur, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 2-4 uur en Zaterdag 6-8 uur.

Elk spaarboekje is aan alle kantoren gangbaar.

Spaarboekjes kosteloos.

Minste inleg tien cent, maximum onbepaald. Dadelijk ingaande rente 2 3/4 % per jaar. Terugbetaling dagelijks zonder opzegging f 100. .

Sluiten