Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 112 —

Bij de samenstelling van de groepen der bezettingsafdeeling wordt er zooveel mogelijk rekening mede gehouden, dat de leden optreden in de wijken, waar zij wonen of hunne zaak gevestigd is.

De moreele plicht tot opvolging van ontvangen bevelen is, na den oproep door den Burgemeester, beslist noodzakelijk.

b. als lid donateur(trice) (f 100.— 's jaars of f 1000.— in eens).

c. als lid beschermer (ster) (f 10.— 's jaars of f 250.— in eens).

d. als lid begunstiger (ster) (f 2.50 tot f 10.— 's jaars).

Een nieuw lid moet door 2 leden voor het lidmaatschap worden voorgedragen.

Postkantoren.

HOOFDKANTOOR, Prinsestraat-Kerkplein, geopend voor:

POSTWISSELS, POSTCHEQUE- en GIRODIENST en KWITANTIEN, alleen op werkdagen van 8.30-3.00 uur.

TELEGRAFISCHE POSTWISSELS, op werkdagen 8.00-8.00 uur 's avonds, Zaterdags tot 6.00 uur Ts avonds, Zon- en Feestdagen van 9.00 tot 10.00 's morgens.

AANGETEEKENDE STUKKEN, als bij telegrafische postwissels, behalve dat des Zondags (9-10 voorm.) de dienst is opengesteld voor het afhalen van alle aanget. stukken en voor het verzenden alleen van expresse aanget. stukken.

PAKKETPOST (afd. bestelling), gevestigd ZAANSTRAAT 36, alleen op werkdagen van 9.00 v.m.-45.00 n.m. (voor het afhalen van pakketten tot 8.00 uur n.m.).

PAKKETPOST (afd. inklaring), gevestigd ZAANSTRAAT 36, alleen op werkdagen van 9.00-4.30 (Zat. tot 1.00 uur n.m.)

PAKKETPOST (afd. verzending), gevestigd NOBELSTRAAT 18, alleen op werkdagen 8.30-8.00 (Zat. tot 6.00 n.m.).

RIJKSVERZEKERINGSBANK (uitvoering ongevallenwet), gevestigd NOBELSTRAAT 18, alleen op werkdagen 8.30-3.00 r formulieren wegens aangifte van ongevallen worden nochtans gedurende den geheelen duur der openstelling uitgereikt en in ontvangst genomen.

RIJKSPOSTSPAARBANK, gevestigd Nobelstraat 18. Alleen op werkdagen van 8.30 tot 8 uur. (Des Zaterdags tot 6 uur n.m.).

Sluiten