Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 114 —

m.=van 12 uur 's nachts tot 12 's middags. a. = van 12 uur 's middags tot 12 's nachts. Op Zon- en feestdagen:

Richting AMSTERDAM: 3.11 m., 11.41 a. » ROTTERDAM: 3.30 m., 11.52 a.

LTJOHTPOSTVERZENDING. — Luchtrecht briefpost boven de gewone porten en rechten:

voor Denemarken 10 ct p. 20 gram

i Duitschland 5 » » » »

» Frankrijk 5 » » » »

« Gr. Brittannie 5 » » » »

» Marokko t/m 20 gr. 15 ct, boven 20 gr. t/m 100 gr.

30 ct, voor elke 100 gr. of gedeelte van 100 gram boven 100 gram, 20 cent. » Noorwegen 10 ct p. 20 gram

» Zweden 10 » » » »

• Zwitserland 10 » » » »

» Sovjets (Ver. Soc.

Republieken der) 20 » » » > Voor luchtpostverzending van postpakketten inlichtingen aan het loket, .^yj»

TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST (Rijks-), gevestigd PRIN SESTRAAT hoek KERKPLEIN, geopW:

TELEGRAAFDIENST dag en nacht, ingang PRINSESTRAAT. Van 11 uur nam. tot 6 uur v.m. zijn de buitendeuren gesloten en wordt toegang verleend, nadat de electrische schel ter rechterzijde van de deur in werking is gesteld. Op Zon- en Feestdagen is het kantoor niet opengesteld voor de behandeling van locaaltelegrammen.

Plaatsen in het verkeer, waarmede het tarief voor locaaltelegrammen van toepassing is: SCHEVENINGEN, LOOSDUINEN, RIJSWIJK Z. H. en VOORBURG.

STADS- (LOCAAL) TELEGRAMMEN tot 10 woorden 40 cent; dan tot 50 woorden 10 cent per 5 woorden; verder 10 cent per 10 woorden.

BINNENLAND tot 10 woorden 50 cent, verder als Stadstelegrammen.

DRINGENDE TELEGRAMMEN 3x het taxief.

KOLONIËN naar N. O. INDIE f 2.— per woord, uitgesteld telegram f 1.— per woord; naar SURINAME f 2.20 per woord, uitgesteld telegram f 1.10 per woord; naar CURACAO f 4.12 per woord, uitgesteld telegram f 2.06 per woord.

BUITENLAND, voor elk land bestaat een verschillend tarief.

Sluiten