Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 137 -

Tarief met inbegrip van zeep en handdoek: Stortbaden 1 bad f 0.15, abonn. 10 baden f 1.25. Kuipbaden 1 bad f 0.30 abonn. 10 baden f 2.50.

Zwembad Zuiderpark, eigendom van de Gemeente 's-Gravenhage, in beheer bij de Vereeniging «Volksbad».

De inrichting is uitsluitend een OPENZOMERZWEMBAD, tegelijk toegankelijk voor mannen en vrouwen.

Geopend:

Op Zondagen van 8-12 uur vm. (uitsluitend voor GEMENGDE BA¬

DEN.)

Op werkdagen van 7-12 uur v.m. en van 2-8 n.m.

Tarieven:

Een enkel bad:

Op weekdagen: voor volwassenen f 0.20

» voor personen bened. den leeft, van 18 jaar » 0.10

Op Zondagen: voor een ieder » 0.20

Knipkaarten Voor 10 baden, niet geldig op Zondagen:

voor volwassenen » 1.50

voor personen beneden den leeftijd van 18 jaar > 0.75

Huur van een badcostuum per keer » 0.20

Huur van een handdoek per keer » 0.10

Huur van een badmuts per keer » 0.10

Bewaren van badgoed: voor een stel badgoed per seizoen . . . » 1.

Rijwielstalling per keer „ q.05

Zwemonderricht: voor kinderen die deelnemen aan de schoolbaden geheel kosteloos; voor alle anderen is het onderricht zelf kosteloos, doch de gewone prijs voor de baden of knipkaarten moet worden betaald.

Bedragen gestort voor baden, kaarten, bewaar- of huurloon, worden in geen enkel geval geheel of ten deele terugbetaald.

N. V. Bad- en Zweminrichting «DE REGENTES», Weimarstraat 63, tel. 32799.

ZWEMBADEN, KUIPBADEN en STORTBADEN.

Geopend:

A. ZWEMBADEN.

Maandag: Dames : 10,30 vm.-2 nm., 7,30-9 nm.; Heeren : 8,30-10 30 vm., 2-6,30 nm.

Dinsdag: Dames: 10,30-12 vm., 3,30-5 nm.; Heeren: 7,30-10,30 vm., 12-3,30 nm.; Familiebad: 7,30-9 nm.

Woensdag: Dames: 10,30-12 vm.; Heeren: 7,30-10,30 vm.; Familiebad: 12-6,30 nm., 7,30-9 nm.

Donderdag: Dames: 11 vm.-l,30 nm., 4-6,30 nm.; Heeren: 7,30-11 vm., 1,30-4 nm., 7,30-9 nm.

Vrijdag: Dames: 10,30vm.-2 nm., 7,30-9 nm.; Heeren: 7,30-10 30 vm., 2-6,30 nm.

Sluiten