Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 139 —

STOOMKASTBADEN. — Een badkaart f 1.50; 10 badkaarten f 12.50. Bij een zwem- douchebad of waterbehandeling wordt een groote, bij een kuipbad een groote en twee kleine handdoeken verstrekt.

Waldeck Pyrmont-Badhuis, Waldeck Pyrmontkade 64-65; tel. 34482. Uitsluitend KUIPBADEN. Geopend: dagelijks van 1 Oetober tot 31 Mei van 8-5 uur; van 1 Juni tot 30 September van 8-6 uur. Zaterdags tot 9 1/2 uur.

Tarief:

KUIPBADEN MET HANDDOEKEN. — Een badkaart f 0.65; één kinderbadkaart f 0.35; één abonnement 10 baden f 6.—; (Vervalt na 6 maanden); één abonnement 50 baden f 25.—; (vervalt na 2 jaar).

GENEESKUNDIGE BADEN. — Kreuznacher Moederloogbaden, Dennennaaldenbaden, Zeebaden, Zwavelbaden, Stoomkastbaden, Zemelenbaden, Galvanische baden, Massage.

Gemeentelijk Volkszeebad.

Het Volkszeebad is geopend: van 15 Juni tot 15 September (voor en na dien datum, volgens weergesteldheid van 9-5 uur) op werkdagen van 6 1/2 uur vm. tot 7 uur nm.;

Op Zondagen en algemeen erkende feestdagen van 6 1/2 uur vm. tot 1 uur nm., tenzij de Directie vroegere sluiting noodig oordeelt.

Kostelooze baden zullen worden verstrekt:

Op werkdagen: 1) behalve van 10-12 uur vm., aan ieder, die voorzien is van een bewijs van den behandelenden geneesheer.

2) Van 5 uur nm. tot 7 uur nm. aan personen beneden den leeftijd van 16 jaar.

Op Zaterdag en Zondag: van 6,30-8 uur vm.

Aanwezig zijn 412 kleedgelegenheden waarvan het grootste gedeelte voor dames.

Overigens geldt het volgende: Tarief:

PRIJZEN DER BADEN.

1. Op werkdagen tot 5 uur 's namiddags en op Zondagen en algemeen erkende feestdagen, f 0.20.

2. Op werkdagen van 5 uur 's namiddags tot 7 uur 's namiddags voor personen van 16 jaar en ouder f 0.10.

(De kaartverkoop eindigt een half uur vóór het uur van sluiting). De toegangskaarten zijn aan het Badbnreau op den Strandweg verkrijgbaar.

Aan baders of baadsters toebehoorend badgoed (pakjes van ten hoogste 12 dM3 inhoud) kan in bewaring worden gegeven tegen betaling van: f 0.10 per etmaal en f 1.50 per maand.

RIJWIELEN.

Voor degenen, die gebruik maken van het Gemeentelijk Volkszeebad, bestaat gelegenheid hun rijwiel in bewaring te geven, per rijwiel en per uur f 0.05.

Sluiten