Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 141 —

renbaden f 0.50}MHuur: Costuums f 0.25; Lakens f 0.40; Badmutsen f 0.50; Handdoeken f 0.10. Zonnebaden (2 uur) f 1.50.

Van uit de Hotels en naaste omgeving kunnen baders in badmantels zich naar zee begeven en behoeven geen cabine te gebruiken en hebben recht den geheelen dag te blijven. Couponboekjes (10 baden) f 4.50.

De baden van 50 cent geven recht op een cabine en alleen een zeebad.

Wandelen, liggen of spelen op het strand is niet toegelaten.

Zonnebaden (f 1.50; voor gasten van de Hotels van de Maatschappij f 1.—) geven recht op 2 uur aan het strand te verblijven.

Bij warme dagen wordt de medewerking van het pubhek verzocht en op juiste beëindiging van den badtijd aangedrongen. Waarschuwingen van het personeel moeten stipt worden opgevolgd.

Op het Badterrein bevindt zich dagelijks vanaf opening tot sluiting de directeur tot wien men zich kan wenden voor eventueele klachten over bedrijf of personeel.

Het badterrein is gedurende de openstelling afgezet met koorden, het betreden van dit terrein is voor het publiek verboden.

H. T. O.

HAAGSCH TEHUIS voor HOOFD- en HANDARBEIDERS.

Aan het begin van den Rijswijkschen weg ter hoogte van de Nieuwe Laakbrug werd 26 Mei, 1926 het H. T. O. opengesteld voor Hoofd- en Handarbeiders.

Het is een van de laatste statige bouwwerken van den overleden grooten bouwmeester K. P. C. de Bazel.

De bestemming komt overeen met de vrijgezellenhuizen in binnen- en buitenland n.1. verbetering te brengen in het commensaalsleven met zijn bekende wantoestanden, verbonden aan het leven van ongehuwde mannen in vaak reeds te klein behuisde arbeidersgezinnen of op kamers bij kamerverhuursters, die trachten er zooveel mogelijk van té trekken en daar tegenover zoo weinig mogelijk geven. De «Haagsche Post» geeft in de navolgende bewoordingen zoo juist te kennen wat het doel van dit groote Tehuis is: «Een man alleen heeft zelden een home; hij is afhankelijk van den goeden wil en het peil van beschaving zijner hospita. Voortaan is dit motief — althans in Den Haag — niet meer geldig.»

Het H. T. O. biedt plaats voor 450 mannen, hetzij als tijdelijk of vast bewoner. Deze 450 éénpersoons kamers hebben elk een vaste waschtafel, ledikant met staaldraadmatras, kapokmatras, bestaande uit twee deelen, losse stukken, hoofdkussen met extra losse tijk en sloop, lakens, Leidsche wollen dekens, tafel, stoel, hang- en legkast, centrale verwarming, die door den bewoner kan worden bediend, electrisch schuifbaar pendellicht.

De ramen zijn bepeden en boven schuifbaar. Verder heeft men door

Sluiten