Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 143 -

SCHOENPOETSEN. — De bewoners kunnen desgewenscht hun schoenen laten poetsen.

BEDIENING OP DE KAMERS HEEFT NIET PLAATS.

KAMERS. — Kamers van f 5.50 tot f 7.— per week. Kamers met volledige voeding van f 13.50 tot f 15.— per week. Vaste waschtafels centrale verwarming in alle kamers. Vrijgebruik van stortbaden. Ruime Gezelschapzalen, schrijf- en leeszaal, telefoon. Logies per nacht f 1.25.

De prijzen van bovenstaande kamers met vrije geneeskundige behandeling, verpleging (voor zoover de geneesheer geen ziekenhuis-opname noodig oordeelt), medicijnen, worden met 26 ets per week verhoogd; in het andere geval komen deze kosten geheel voor rekening van de bewoners.

RESTAURANT EN EETZALEN. — Geopend voor warme maaltijden van 12 middag tot 8 uur namiddag; (de Koffiemaaltijd wordt den geheelen dag verstrekt).

Den bewoners wordt dringend aanbevolen hun lijfgoederen door tusschenkomst van het H. T. O. te laten wasschen, strijken en verstellen. De prijzen zijn uiterst billijk.

Voor het gebruikmaken van de telefoon voor inkomende of aangevraagde gesprekken wordt 2 1/2 ct in rekening gebracht. Telefonische boodschappen aan den portier opgegeven zijn kosteloos.

De Bibliotheek is geopend op Maandag, Woensdag en Vrijdagavond van 7-8 uur. Het leesgeld bedraagt 3 cent per band en per week.

Aan iedere bewoner wordt bij zijn komst gratis een woonkaart uitgereikt, waarop nadere inlichtingen voorkomen.

Voor het stallen van fietsen wordt 10 ct. per week berekend.

Begraafplaatsen.

Algemeene Begraafplaats. (Gemeente begraafplaats), gelegen aan de Kerkhoflaan, Scheveningsche Boschjes. Koopsom voor:

Eerste klasse B. grafkelder f 800.—. ' Eerste klasse A grond per M2 f 100.— in te richten v. grafkelder. Tweede klasse f 250.—. Derde klasse f 125.—. Vierde klasse f 75.—.

RECHTEN verschuldigd voor het BEGRAVEN.

lste klasse, 12 jaren en daarboven, van 8 uur vm. tot 1 uur nm. f 50.—, na 1 uur nm. f 65.—; 1 jaar tot 12 jaren, van 8 uur vm. tot 1 uur nm. f 25.—, na 1 uur nm. f 32.50; beneden het jaar, van 8 uur vm. tot 1 uur nm. f 12.50, na 1 uur nm. f 16.25.

2de klasse, 12 jaren en daarboven, van 8 uur vm. tot 1 uur nm. f 35.— na 1 uur nm. 45.—; 1 jaar tot 12 jaren, van 8 uur vm. tot 1 uur nm. f 17.50 na 1 uur f 22.50; beneden het jaar, van 8 uur vm. tot 1 uur nm. f 8.75 na 1 uur nm. f 11.25.

Sluiten