Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 145 —

Be Zandgraven zijn ter diepte van vier overledenen. ALGEMEENE BEGRAAFRECHTEN.

Voor het hegraven in een algemeenen grafkelder moet aan de Begraafplaats worden hetaald:

Voor een kind tot den leeftijd van zes jaar f 15.—.

Voor ieder overledene hoven dien leeftijd f 35.—.

Voor het begraven in den algemeenen grond:

Voor een kind tot den leeftijd van zes jaar f 15.—.

Voor ieder overledene boven dien leeftijd f 25.—.

Begraafrechten op Zondag, Góeden Vrijdag en Hemelvaartsdag dubbel tarief, alsmede op lsten Kerstdag, wanneer hieraan geen Zondag voorafgaat of daarop volgt.

Op den algemeenen grafkelder mag niets worden geplaatst.

Op den algemeenen grond mogen met toestemming der Directie kleine zerken worden geplaatst mits niet grooter dan 0.40 x 0.50 M.

De Begraafplaats is voor het publiek opengesteld, Zon- en feestdagen uitgezonderd, van 10-4 uur. In buitengewone omstandigheden kan echter daarvan worden afgeweken.

Op Zon- en feestdagen is de Begraafplaats alleen opengesteld voor eigenaren van graven van 10-4 uur.

Kinderen worden niet toegelateh dan onder behoorlijk toezicht. •

Ned. Israelietische gemeente te 's-Gravenhage, gelegen aan de Leidschestraatweg (gem. Wassenaar), en de

Ned. Israelietische en NED. PORTUGEESCHE ISRAELIETISCHE GEMEENTE, gelegen aan den Ouden Scheveningschen weg.

Het begraaf recht bedraagt:

A. voor hen, die de begrafeniskosten voor zich, hunne echtgenooten en minderjarige kinderen door middel van jaarlijksche contributie betalen;

voor hen, die zijn aangeslagen naar een belastbaar inkomen:

tot f 1000.— f 7.80

van f 1001.— » » 2000.— » 9.—

» » 2001.— » » 3000.— » 12.50

» » 3001.— » » 4000.— » 15.—

» » 40ut.— » » 6000.— » 17.50

» » 6001.— » » 8000.— » 20.—

» » 8001.— » » 10000.— » 25.—

» » 10001.— » » 15000.— » 30.—

» » 15001.— » » 25000.— » 35.—

» » 25001.— en daarboven 40.—

B. indien de begrafeniskosten niet door middel van jaarlijksche contributie betaald zijn:

l.voor elke begrafenis van een vrouwelijk persoon vanaf 12 jaar of een mannelijk persoon vanaf 13 jaar en daarboven;

Sluiten