Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 146 —

voor zoover het hoofd van het gezin is aangeslagen naar een belastbaar inkomen

• tot f 1000.— f 75.— m f 1001.— » » 2000.— » 112.50 » 2001.— » » 3000.— » 150.— » 3001.— » » 4000.— » 200.— » 4001.— » » 6000.— » 250.— » 6001.— » » 8000.— » 300.— » 8001.— » » 10000.— » 350.— » 10001.— » » 15000.— » 400.— » 15001.— » » 25000.— » 500.— » 25001.— » » 35000.— » 600.— » 35001.— en daarboven 750.—

2. voor elke begrafenis van een kind van 1 tot 12 jaar van het vrouwelijk- of van 1 tot 3 jaar van het mannelijk geslacht de helft, en van een kind beneden het jaar of voor een levenloos geboren kind 1/4 van het bedrag van het onder 1) genoemde tarief.

C. voor een niet-lid der Gemeente of voor een vreemdeling, de door het Kerkbestuur te bepalen som, die tenminste f 75.— en ten hoogste f 750.— zal bedragen; dit minimum en maximum is voor een kind als onder B 2) hierboven omschreven. sjTMB

«Nieuw-Eykenduynen». gelegen aan den Haagweg (Loosduinschenweg), tel. 32954.

Keldergedeelte (Grafkelders). Koopsom voor het voortdurend en uitsluitend gebruik van een Grafkelder. Al naar plaats van ligging, uitvoering, grondoppervlakte en aantal overledenen: f 800.— tot f 2300 en hooger. Verschuldigde begraaf rechten (voor iederen overledene) f 30.—.

Zandgraven. Koopsom voor het voortdurend en uitsluitend gebruik van een Zandgraf: Prijs per M2 grondoppervlakte f 90.—. Kleinst verkrijgbare afmeting 2.50x2 M. (Deze zandgraven moeten ter goedkeuring der Directie worden afgewerkt). Verschuldigde begraafrechten (p. overl.) f 30.—.

'Elerste klasse. Zandgraven. Koopsom voor het voortdurend en uitsluitend gebruik van een zandgraf: alleen in de afmeting 2 M x 1 M. f 150.—. (Eventueel te plaatsen zerk niet grooter dan 2x0.90 M). Verschuldigde begraafrechten f 30.—.

Tweede klasse. Zandgraven. Koopsom voor het voortdurend en uitsluitend gebruik van een Zandgraf. Alleen in de afmeting 2x1 M. f 120. (Eventueel te plaatsen zerk niet grooter dan 2x0.90 M.) Verschuldigde begraafrechten f 25.—.

Algemeene grond. Huurgraven. Huurgraven worden niet in eigendom uitgegeven. (Deze worden na tien jaar ontruimd). Voor leeftijd boven zes jaar f 25.—. Tot en met zes jaar f 15.—. J^tt

N. B. De grafkelders zijn voor 5 en meer overledenen. De zandgraven zijn voor 4 overledenen.

Sluiten