Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 155 —

Orthopaedie: Gemeente Ziekenhuis, Zuidwal, dagelijks (behalve ZaTandheelkunde: dagelijks 12-1 uur, i/d Kliniek. Huidziekten: Dinsdag, Donderdag en Zaterdag 9 uur, id. Neus-, Keel- en Oorziekten: dagelijks 9 uur, behalve Zaterdag, id. BI aas- en Geslachtsziekten.: Dinsdag en Zaterdag 9 uur, id. Vrouwenziekten: Dinsdag en Zaterdag 10 1 /4 uur, id. Zenuwziekten: Dinsdag en Vrijdag 3 1/2 uur, id. Chirurgie en Radiologie: Bronovo Laan v. Meerdervoort, Maandag. Woensdag en Vrijdag 9 uur.

VEREENIGING INRICHTING voor OOGLIJDERS, gevestigd Laan van Meerdervoort 114, tel. 31868.

Polikliniek geopend dagelijks 8-10 uur. Maandkaart f 2.—. Stadspatiënten kosteloos. Gewone kamer f 3.50 per dag.

Voor Polikliniek patiënten eventueel operatie* bij inbegrepen: Klasse I, f 10.— per dag.

Klasse H, f 7.50 per dag, buiten operatiekosten.

Bezoeken dagelijks, behalve Zaterdags, van 3-4. Klasse van 2-4 uur en 5-7 uur.

O. Z. G., Bierkade 1. Tel. 15033. Over de werkwijze van deze instelling konden wij ondanks herhaalde verzoeken geen gegevens bekomen.

's-GRAVENHAAGSCHE WIJKVERPLEGING, Stille Veerkade 20, tel. 10166. Maandkaarten f 2.— (persoonlijk); voor onvermogenden kosteloos. Zittingslokaal der Stadsdokters, tevens Hulppost.

«DE VOLHARDING», Gedempte Burgwal 43, tel. 10837; wekelijksche contributie 25 cent; aan de Polikliniek is tevens een Laboratorium verbonden.

Orthopaedie: dagelijks 8-9 1/2 uur. Chirurgie: dagelijks 11 1/2-12 1/2 uur. Vrouwenziekten: dagelijks 8 1/2-10 uur.

Neus-, Keel- en Oorziekten: dagelijks 8 1/2-10 uur, beh. Zatewl.

Zenuwziekten: dagelijks 8 1/2-10 uur.

Huid- en Nierziekten: dagelijks 8 1/2-10 uur.

Röntgenoloog: dagelijks 2-3 uur.

Oogziekten: dagelijks 8-9 1/2 uur.

Tandziekten: dagelijks 8-10 uur.

VEREENIGING VOOR ZIEKENVERPLEGING, Duinstr. 19, Schev. Tel. 52418. Maandkaarten f 2.— (persoonlijk); voor onvermogenden kosteloos.

Heelkunde: Woensdag en Zaterdag 11-12 uur.

Vrouwenziekten: Maandag en Vrijdag 4-5 uur.

Huidziekten: Dinsdag en Vrijdag 10 1/2 uur.

Maag- en Ingewandsziekten: Woensdag 9 uur; Zaterdag II uur.

Oogziekten: Maandag 11 1/2 uur; Woensdag en Vrijdag 9 uur.

Sluiten