Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 165 —

SCHEVENINGEN bode Sman en Koper, dag. 5 uur nm. SCHIEDAM bode v. longen, dag. 6 uur nm. SCHIPLUIDEN bode Biemans en Bos, dag. 4 uur nm. VLAABDLNGEN bode Zwaard, van Buuren en Verhoeven, dag 4 u. VOORBURG bode Westgeest en Sebel, dag. 6 uur nm. VOORSCHOTEN bode v. Kleef en Oudshoorn, dag. 3 uur nm. WASSENAAR bode Verkerk, de Jong, Verstraaten en Ruijgrok, dag. 5 uur nm.

WATERINGEN bode Sprinkhuizen en v. Leeuwen, dag. 4 uur nm.

ZOETERMEER-ZEGWAARD bode Schalte, dag. 4 uur nm.

VAN GEND & LOOS, H. COLIGNON & CIE, Hoofdkantoor: Luthersche Burgwal 16, tel 11860, 17605. Factorij: Buitenhof 50, tel. 12402. Beide Bureaux geopend: 8-7 uur. Aanbrengkantoren: Azaleastraat 56; Beeklaan 264, tel. 36767; Bezuidenhoout 100, tel. 70776; Borneostraat 39, tel. 51402; Cartesiusstraat 334, tel. 32800; Fahrenheitstraat 515, tel. 36767; Frederikstraat 4; Heerenstr. 72, Rijswijk, tel. R 63; Hobbemastr. 159, tel. 36464; Reinkenstr. 19, tel. 33037; Stuyvesantetr. 14, tel. 71069; Tasmanstr. 129, tel. 31795; Valeriusstr. 88, tel. 32459. Verzending van bestelgoederen per spoor. Algemeen tarief voor paketten tot een gewicht van 5 K. G. Voor afstanden van 1-50 K. M.: 1 Kgr. 30, 3 Kgr. 40, 5 Kgr. 50 ct.; voor afstanden boven 50 K. M.: 1 Kgr. 40, 3 Kgr. 50 en 5 Kgr. 60 cent. Inklaren en vervullen van Douaneformaliteiten op alle grenskantoren en losplaatsen.

Tramverkeer. B|»n*>

Haagsche Tramweg Maatschappij (H. T. M.), Hoofdkantoor, Bezuidenhout 23a, hoek Schenkweg, tel. 12093; geopend dagelijks van 8-12 uur; 1 1/24$ Uur; Zaterdags van 8-12; Zondags gesloten.

GEVONDEN VOORWERPEN in tramwagens kan men afgeven: aan den conducteur, op het kantoor of bij de politie.

Wanneer men een gevonden voorwerp aan den conducteur afgeeft, kan men verzoeken zijn naam aan het kantoor bekend te maken. Men doet goed even aan het hoofdkantoor schriftelijk mede te deelen dat men aan conducteur nummer het gevondene (omschrijven) heeft afgege¬

ven.

Voor aanvrage ABONNEMENTSKAARTEN vervoege men zich aan het Hoofdkantoor. Tramtarieven. ST ADSLIJNEN.

Eén rit zonder overstappen, 10 cent. Tienrittenkaarten, f 1.—. Twintig rittenkaarten, f. 2.—.

Personeele abonnementskaart: op één lijn (niet geldig op Zond.),f8. Personeele abonn. op alle lijnen (idem.) f 14.— per maand.

Sluiten