Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 173 —

Dagelijks gelegenheid vanaf de vliegvelden Schiphol en Waalhaven a f 7.50 per persoon. Geselschappen van minstens 20 personen genieten 10 % reductie. Het bezoek van gezelschappen, vereenigingen, clubs, scholen enz. moet tevoren worden aangekondigd:

Vraagt de gratis brochures «Schiphol» en «Waalhaven».

Rondvluchten boven Nederland.

Vluchten naar alle deelen des lands.

Vraagt inlichtingen en brochures omtrent:

«De Hollandsche Rondvlucht» — «De Vliegtocht om Noord-Holland» — «De Zeeland-vlucht». Spoedreizen.

Ten allen tijde (bij het missen van spoor- of scheepsverbindingen e. d.) vliegtuigen beschikbaar voor vluchten naar alle deelen van Europa.

Aanvragen te richten tot de Kantoren der K. L. M. te Amsterdam, Rotterdam of 's-Gravenhage.

Eenige wenken voor Passagiers.

Bijzondere kleeding is niet noodig. De cabines geven volkomen beschutting tegen het weer, terwijl de vliegtuigen 's winters van centrale verwarming zijn voorzien.

De passagiers kunnen zich vrij in het vliegtuig bewegen en ongestoord van plaats verwisselen. Dit heeft niet den minsten invloed op het gedrag van het vliegtuig.

De machine vertrekt, nadat de motor heeft proefgedraaid. Het vliegtuig rolt eerst langzaam naar de plaats van vertrek, teneinde tegen den wind in weg te vliegen. Na ongeveer 150 meter rollen verheft de machine zich bijna onmerkbaar in de lucht. Gedurende het rollen over den grond is het gewenscht de vensters gesloten te houden. In de lucht kunnen deze naar wensch geopend worden.

Door den grooten afstand, waarop men zich van de aardsche voorwerpen beweegt, krijgt men den indruk, dat men slechts langzaam vooruit komt hoewel de vliegsnelheid ongeveer 160 K.M. per uur is. Deze afstand is ook de oorzaak, dat men een schitterend uitzicht verkrijgt. Op 1000 Meter hoogte kan men bij helder weer afstanden van meer dan 50 K.M. overzien. Niettegenstaande de hoogte, waarop het vliegtuig zich voortbeweegt, gemiddeld 400 Meter, zijn kleine objecten, als huizen, treinen en booten steeds duidelijk zichtbaar.

Vanuit de lucht strekt de aarde zich als een landkaart met veel schakeeringen van kleuren, uit.

Interessant is het de route op de kaart te volgen en te vergelijken met den bodem. (Luchtroute-kaartjes zijn gratis verkrijgbaar op de passagebureaux en vliegvelden).

De K. L. M. heeft de hoofdvertegenwoordiging van onderstaande luchtlijnen:

Parijs-Brussel-Amsterdam. Lignes Farman.

Amsterdam-Hamburg-Malmö. A. B. Aero transport.

Sluiten