Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 175 —

De bussen stoppen voor het in- en uitlaten van passagiers uitsluitend bij de halteborden. Bij het instappen moet de vrachtprijs voldaan worden, dus is gereed houden van gepast geld zeer wenschelijk. De knipkaarten van F 1.— en F 2.— van de tram zijn ook op de bussen geldig. Deze kaarten zijn ook bij de chauffeurs verkrijgbaar.

Tevens zijn de netabonnementen geldig.

Voorioopig worden nog geen lijnabonnementen, schoolkaarten en werkm'anskaarten op de buslijnen uitgegeven.

Spoorwegen.

Algemeen Abonnement.

Voor het geheele land: lste kl. lste maand f 96.—, verder iedere maand f 64.—; 2de kl. lste maand f 72.—, verder iedere maand f 48.—; 3de kl. lste maand f 48.—, verder iedere maand f 32.—.

Groepsabonnement: lste kl. lste maand f 80.—, verder iedere maand f 60.—; 2de kl. lste maand f 60.—, verder iedere maand f 45.—; 3de kl. lste maand f 40.—, verder iedere maand f 30.—:.

Door de Nederlandsche Spoorwegen worden gezelschapsbiljetten uitgegeven voor minstens 10 personen, lste, 2de eh 3de kl., zelfden dag heen en terug. Per persoon per K.M. lste kl. 6,3 ct., 2de kl. 5 ct., 3de kl. 3,5 cent.

Enkele reis-prijzen (over den goedkoopsten reisweg) van 1 Juli 1926.

DEN HAAG

(naar en van)

K.M. I II III K.M. I II III

Almelo 179 8.45 6.75 4.80 Hilversum 78 3.85 3.05 2.15

Amsterdam 63 3.10 2.45 1.75 Leeuwarden 200 9.30 7.40 5.25

Apeldoorn 125 6.10 4.85 3.45 Maastricht 230 10.45 8.30 5.90

Arnhem 118 5.80 4.60 3.25 Meppel 177 8.40 6.65 4.75

Assen 227 10.35 8.20 5.85 Middelburg 150 7.35 5.85 4.15

Breda 73 3.60 2.85 2.05 Nijmegen 136 6.65 5.30 3.75

Deventer 140 6.85 5.45 3.85 Roermond 184 8.65 6.90 4.90

Eindhoven 141 6.90 5.50 3.90 Roosendaal 81 3.95 3.15 2.25

Goes 131 6.40 5.10 3.65 Rotterdam 24 1.20 0.95 0.70

Groningen 254 11.40 9.05 6.45 Tilburg 94 4.60 3.65 2.60

Haarlem 45 2.20 1.75 1.25 Utrecht 61 3.— 2.40 1.70

Heerenveen 215 9.85 7.85 5.60 Vlissingen 156 7.55 6.— 4.30

Helder 121 5.90 4.70 3.25 Zutphen 143 7.— 5.55 3.95

's-Hertogenb. 104 5.10 4.05 2.90 Zwolle 150 7.35 5.85 4.15

ABONNEMENTSKAARTEN. A. Trajectkaarten:

1. voor één maand, kostende: per tariefkilometer f 1.20 voor de eerste, f 10.20 voor de tweede en f 6.80 voor de derde klasse, met op-

Sluiten