Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 185 —

hulp bij ongelukken onder leiding van D' D. Buyze; zij bevorderde den aanleg van waterleiding en privaten nabij en op het strand ; het leggen van plankieren bij de toegangspaden, den aanleg van wegen door het djuin, toen dit werd afgesloten; zij plaatste waarschuwingsborden met voorschriften omtrent het veilig zwemmen en baden, een bord voor aanduiding van den waterstand; zij voorzag het strand van een klok; zij richtte een aantal verbandtrommels in, die door de gediplomeerden in E. H. B. O. gratis in gebruik kunnen worden genomen; zij stelde een hulpcorps in, dat in geval van nood terrein afzet en hulp verleent; zij liet lezingen en demonstraties houden over zwemmen en baden; zij verleent haar bemiddeling bij het aanvragen van tent-vergunningen; zij geeft mededeelingen uit met tal van wetenswaardigheden, wenken en waarschuwingen, en opgave van den waterstand en van de uren waarop het strand begaanbaar is. Alles is voor de leden, die een minimum-contributie van één gulden 's jaars betalen, kosteloos.

Men wende zich voor nadere inlichtingen ook omtrent de vergunningen en een eventueele vergunning voor één dag tot de secretaresse, Mevr. J. van West-Heniger, van Slingelandt straat 143.

BEET RESIDENTIE-ORKEST. Directeur: Peter van Anrooy. Bestuur: Jhr. H. Loudon, President.

E. H. de Vries, Vice-President. Mr L. G. v. Praag, Secretaris. Jhr Mr G. P. Pulleken, Penningmeester. Administrateur: Ern. Völlmar, Laan van Meerdervoort 135. Tel. 31350. Buiten de in het seizoen te geven matinée's en Volksconcerten, werkt het Residentie-Orkest mede aan de concerten van hét Genootschap Concert-Diligentia; Mij tot Bevordering der Toonkunst (waarvan Dir. is Dr. Joh. Wagenaar); Konkl. Zangver. «Excelsior», (Dir. Joh. Schoqnderbeek); «Die Haghe-Sanghers»; «Oefening en Stichting»; «Looft den Heer» en de Jeugdconcerten.

De Administrateur is dagelijks te spreken en telefonisch te bereiken (N° 31350) doch uitsluitend voor zaken betreffende Het ReBidentie-Orkest en met voor plaatsbespreking voor concerten waaraan Het ResidentieOrkest medewerkt.

Sluiten