Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 237 —

PLAN 7

Steunt het Nederlandsche f Roode Kruis!

Het Roode Kruis streeft er naar om zoowel op ge* bied van ziekteverpleging als op dat van hulpverlee* ning bij. ziekten en rampen de lijdende menschheid van dienst te zijn.

Voorts bestaat die taak in :

i° Het oprichten en in standhouden van parkherstel* Iingsoorden, waar behoeftige zieken herstelling kunnen vinden in de frissche buitenlucht.

2" de malariabestrijding;

3° de diphteriebestrijding welke geschiedt door kostelooze inenting in de klinieken van het Roode* Kruis Ziekenhuis, het Rijswijksche Plein en de Varkensmarkt;

4° de Wijksverpleging met daaraan verbonden Poli* kliniek In het Roode=Kruis Ziekenhuis en huis* bezoek; en

5° het verplegen van minvermogenden in het Roode* Kruis Ziekenhuis.

Ten slotte bezit het Roode Kruis een aantal maga* zijnen met de noodige voorraden tot onmiddellijke hulpverleening bij groote rampen.

Wordt lid van het Nederlandsche Roode Kruis, minimum lidmaatschap i gulden per jaar.

Zich aan te geven bij den 2e Penningmeester, Lange Voorhout 6.

Sluiten