is toegevoegd aan je favorieten.

Die Verarbeitung biblischer Stoffe im deutschen Roman des Barock

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIE VERARBEITUNG BIBLISCHER STOFFE IM DEUTSCHEN ROMAN DES BAROCK

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS, Dr H. BRUGMANS, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN IN DE AULA DER UNIVERSITEIT OP DINSDAG 8 FEBRUARI 1927 DES NAMIDDAGS TE 4 UUR

door

MARTHA JULIE DEUSCHLE

geboren te amsterdam

H. J. PARIS

amsterdam mcmxxvii