is toegevoegd aan je favorieten.

Onze Vrije Universiteit

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prinsterer, die reeds als student van nog geen 20 jaar voor professor bestemd heette, werd, toen hij zich als antirevolutionair openbaarde, stelselmatig overal geweerd.

Deze onmogelijkheid om op openbare inrichtingen voor Hooger Onderwijs christelijke beginselen te brengen, deed almeer de noodzakelijkheid van eigen inrichtingen inzien. En zoo brak dan reeds Bilderdijk zichzelf een baan, door sinds Mei 1817 te Leiden enkele discipelen rondom zich te vereenigen, hij alleen, een universiteit in de universiteit!

Ook kwam reeds in 1844 bijDaCosta en Groen van Prinsterer de gedachte op aan de stichting van een zelfstandige inrichting voor Hooger Onderwijs.

In December 1850 waarschuwde Groen ook in de Tweede Kamer tegen de eenzijdigheid der Rijksuniversiteiten, en riep hij daar om vrijheid voor bizondere inrichtingen van Hooger Onderwijs.

En toen hij deze woorden uitsprak was er in beginsel reeds een zoodanige inrichting op den grondslag der Drie Formulieren van Eenigheid te Amsterdam gevestigd in het Christelijk Gereformeerd

3