is toegevoegd aan je favorieten.

Het letterkundig genootschap "Oefening kweekt kennis", 1834-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan

de Leden en Vrienden van „Oefening Kweekt Kennis".

Een woord vooraf.

Toen „Oefening Kweekt Kennis" in 1909 zijn 75-jarig bestaan vierde, hebben feestredenaars en verslaggevers aan dit eerwaardig genootschap een honderdsten jaardag toegewenscht, ja zelfs voorspeld. Het is gaandeweg een suggestie geworden, dat Oefening zijn eeuwfeest zal beleven en zij heeft bij achtereenvolgende bestuursleden tot het welbewuste streven geleid om daartoe den weg te banen. Er is nog geen sprake van een krampachtig hijgen naar ontbinding; integendeel, er zijn teekenen van verhoogde levenskracht. Op den weg naar het eeuwfeest zal den 28sten Februari 1924 weder een punt zijn bereikt, dat aanleiding geeft, eens om te zien naar wat voorbij is: immers die 28ste Februari is de negentigste jaardag van Oefenings bestaan.

In de algemeene vergadering van 29 October 1923 werd reeds besloten aan dien jaardag een feestelijk karakter te geven. De commissie die zich met de voorbereiding van de gedach-