is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig kennen volgens Max Scheler

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

8b.

INLEIDING 7

HOOFDSTUK I 12

DE PHAENOMENOLOGISCHE METHODE EN PHAENOMENOLOGISCHE WIJSBEGEERTE IN HET ALGEMEEN.

§ 1. Phaenomenologie als wetenschap van het zuivere bewustzijn.

§ 2. Het intentioneele karakter van het zuivere bewustzijn.

§ 3. De reducties.

§ 4. Wezen en wezensaanschouwing. § 5- Kennistheorie in enger en zin.

HOOFDSTUK II 25

SCHELER ALS PHAENOMENOLOOG.

§ 1. „Die transzendentale und die psychologische

Methode". § 2. Het a priori. § 3. Akt, geest, persoon. § 4. Scheler en de philosophie des levens. § 5. Leer van de kennis.

HOOFDSTUK III 40

LEER VAN HET OBJECT VAN DEN GODSDIENST.

§ 1. De formeele attributen Gods.

§ 2. Formeele en meer dan Jormeele attributen Gods.

§ 3. God als geest.

§ 4. Attributen van den goddelijken geest.

§ 5. Persoonlijkheid en openbaring Gods.

HOOFDSTUK IV 61

LEER VAN DEN GODSDIENSTIGEN AKT.

§ 1. De godsdienstige akt en de andere aktklassen. § 2. Godsdienst en behoeften.