is toegevoegd aan je favorieten.

"Een Bloeipartijtje van allegaar"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD TER INLEIDING.

Op allerlei gebied blijkt het, dat de jeugd graag geleid wordt door de pas- of nauwelijks volwassenen; deze verstaan haar wenschen en behoeften en vormen als 't ware een trait-d'union met de groote-menschen-wereld.

Waarom zouden wij ook op 't gebied der lectuur niet zoo'n bemiddeling aanvaarden?

Ik voor mij heb tenminste, waar ik behoefte gevoelde aan een nieuwe Bloemlezing voor de laagste klassen eener meisjes H. B. S. niet geaarzeld de hulp in te roepen van een Oudleerlinge, die eerst voor een paar jaar onze 5de klasse heeft verlaten en die dus door haar leeftijd nog vrij dicht staat bij de leerlingen^ voor wie zij de keuze moest doen. Geheel vrij heb ik haar weliswaar niet kunnen laten; met name is op mijn uitdrukkelijk verlangen een plaats voor enkele oudere auteurs gereserveerd; maar overigens heb ik slechts een enkele aanwijzing gegeven en — komt het eventueel succes aan de jonge Verzamelaarster toe. Dat dit met moge uitblijven is mijn hartelijke wensen.

Dr. W. L. C. COENEN,

Leerares Middelbare school voor Meisjes te Amsterdam.