Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

lijke disch, èn de gemeenschappelijk gedronken wijn, symbool van Zijn bloed, ontbreekt-, Zijn eenvoudige gemeente-inrichting, waar allen broeders zijn, mag niet omgezet tot een kastenstelsel, waarbij onmondige leeken levenslang blijven onder het gezag van priesters; Zijn verzoeningsdood, die genoegzaam is, „om ook de zonden der geheele wereld te bedekken" (Xederl. Geloofsbelijdenis) mag niet verzwakt door het wijzen op heiligen, en het aanbieden van aflaten.

„Ja gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijnen Heer; om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen, en in Hem gevonden worde, niet hebbende mijne rechtvaardigheid, die uit de Wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk die uit God is door het geloof'. (Filipp. 4 : 8, 9).

Dit ideaal van rechtvaardigheid komt niet voort uit een verwerven van verdienste tegenover God, maar uit contact met Gods licht en liefde. Aan deze rechtvaardigheid hebben wij genoeg voor tijd en eeuwigheid. Zij is niet door ons verdiend, maar wordt ons uit genade geschonken, en zij is de bron van een geheiligd leven.

Sluiten