Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de maatschappelijk*religieuze " levenshouding synthetisch, want zonder godsdienstig individualisme en persoonlijk con* troverse.

— De stiptheid van de Hollander is een groote sociale deugd. Zij slaat alras over tot meticuleusheid, omdat Noord*Neder* land van huis uit (lees hier: Hervorming) schoolsch is. Holland toch is een land van scholen, onderwijzers, borden en plaatjes. Nergens is zoo fel uitgevaren tegen „schoolsch* heid" als in Holland, maar ook nergens heerscht zij zoo erg: de „waterpest" in de grachten en de „onderwijzersgeest" op het land. Het succes van een „Pallieter" is te begrijpen: een paar graden minder, en Timmermans' werk was „Manneken* Pis*literatuur". En toch een succes, al verschenen er boeken in Vlaanderen: solieder geschreven en uitgestrekter van in* houd. Waarom? De levensvreugde in Holland is onder het „dood gewicht" van schoolsch Protestantisme zoek: de vlaamsche „Pallieter" — in de grond roomsche levensblij* heid — bleek een begeerd recept tot levensvreugde en elk stroef, maar levensblijheid*willend Noord*Nederlander heeft er zich om vergenoegd!

— Aan de boorden der Loosdrechtsche Plassen hangt een bordje,, Gedroogde Paaling" Het zal Van Eeden plezier doen dat zijn spelling rond Bussum succes heeft

— De kinderen in Holland zijn in de regel vroeg*wijs en „ad rem". Mij dunkt, dit komt omdat er te veel wordt „schoolgegaan" en naar „akten" gestreefd. Het gansche milde kinderleven glijdt te methodisch langs de vingers van de onderwijzers, die gewoonlijk oog* en oorkleppen aan* zetten. Toch heeft de zedelijke opvoeder meer waarde dan de „school"; de rol van de katholieke priester is er een van „éducateur de caractère" en niet een A.B.C.*man.

— De dominee heeft in Holland tusschen de mensch en het leven het Bijbelsch Boek ingeschoven. Versta me wel: niet

6

Sluiten