Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft het „graafschap Holland" tot vertrekpunt en eind* grens. Friesland, Limburg, NoorcUBrabant, Vlaanderen, Zuid* Afrika: aangeslibd bezit en onzuivere samenstelling, want de noordelijke, hoog*Hollandsche norm ontbreekt!

— Het Hollandsen straatscanaille staat lager dan het Vlaamsch. Waarom? Zijn geëncanaiüeerdheid is door de weeromstuit besmet met de verstandelijke perversiteit van sommige hoogere stand en.Vlaamsche boeven zijn steeds groote kinderen: want de verfranschte „boven" stand gaat aan hen voorbij.

— Als de Roomsch*Katholieke priester straks in Holland de leek*onderwijzer vervangt, beteekent zulks het afleggen der traditioneele schoolschheid. Echter onder de soutaan mag geen „onderwijzer" schuilen. Slechts de priester „tout*court", de „alter Christus" (type: pastoor van Ars) kan Holland uit zijn liberale burgerlijkheid, waarvan de dominee*onderwijzer de onaangenaamste instandhouder is, redden. De republiek van Garcia Moreno is nog steeds een Oorbeeld!

— A propos van gebrandschilderde glazen: de vïtrophanie in kerken van Baarn en Hilversum geïmporteerd uit de bekende fabriek der firma M. M. Diable & Co. Allo! Huizen en Spaken* burg er is iets te stormen!

— De brand*stichter Schelfhout! Hij ontstak vuur en vlam* men in z'n nieuwe kerkruiten der R. K. Kweekschool te Hil* versum! Vizioenen Vlaanderen leert!

— Er bestaat een „revolutie*stijl" bij de doorsneê*Hollander, zooals er „revolutie*stijl" bestaat in de bouwkonstruktie.

— Turf is een vaderlandsche brandstof. Is haar verbruik niet evenredig aan sommige Hollandsche dichtkunst: voor export „unfahig"?

— Amsterdam is extra*druk, maar niet immer vroolijk.

8

Sluiten