Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Het vlaamsch idealisme — de tragische worsteling om zelf* standigheid — veroorzaakt in Holland slechts een matig reflekt. Holland toch bezit zulk een rijke voorraad aan hoog* eigen kuituur, die zoo nauwsluitend beantwoordt aan de afzonderlijke aard en verlangens van zijn wezen, dat het, in*zich*zelf*verloren, als de Fakir onophoudend de kelk van zijn navel bestaart. Ook een „strijd om de stilte", Feber?

— In Vlaanderen vangt pas aan de nationalistisch*mystieke hallucinatie die Holland in 1585 met zooveel succes tot een „voorspoedig" einde bracht. Het was Holland's groot*his* torische tijd! Holland's „buitensporigheid" van toen is ver* smald tot een maatschappij van intellektueele renteniers.

— In de Gooische en Eemlandsche katholieke kerken is weinig overgelaten aan mystische bedrooming en vizioenair donker*en*licht. Alles is er verstandelijksstrak: de banken, de klap*stoelen, de altaars, de beelden, enz. De koude, geest* looze Mengelberg domineert en nergens iets uit het mysterie van Rembrandt. Ook geen Vondeliaansche „outergeuren": kandelaars, misboeken, kazuifels akelig*nieuwe fabrieks* gotiek. Als je geloof uit gevoel bestond zou je het op bliksem* slag verliezen. In elk geval: „bevriezingsysteem". Van poly* chromie hebben ze geen iota verstand en van kerkruiten — ondanks Toorop, Asperslag en Schelfhout — evenmin. O, Roomsche Kunst!

— De ongemakkelijke klap*stoelen en stof*banken zijn uit* vindingen des duivels. Leve de vlaamsche biezen*stoel!

— Weeral reuzenborden aan de meeste Gooische bruggen die onveilig zijn voor voertuigen a 1500 gewicht. Maar mij dunkt dat de zedelijke bruggen in Nederland — als overal elders — allerminst veilig zijn. De kristelijke staat Nederland heeft dan ook een bordje gehangen „Toegang verboden", vlak voor de neus van „De Dageraad". Allright!

10

Sluiten