Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— In de Gooi* en Eemlandsche katholieke kerken doet men niet aan „Relikwieën vereering". De geloovigen vinden dit over het algemeen „vies". En „Heiligenvereering" is ook maar een schuchter gebaar! De Zang*op*het*koor is zuiverder en liturgischer dan in Vlaanderen.

— In Hilversum en Bussum ontdekte ik Heiligen*Beelden* winkels zoo foei=leelijk dat ze voor Protestanten het beste verweer vormen tegen het Katholiek Geloof. Men laat be* gaan en tusschen thee*en*beschuit smaalt men op Servaes!

— De liberaaWiollandsche burgerij heeft tot haar romantische achtergrond de kuituur der 17de eeuw. Maar er zijn katho* lieke Amsterdammers die door gansch hun leven heimwee* vol het Heilig Sakrament van Mirakel in hun hart omdragen. Om de werkelijkheid van Derkinderen's vizioen in het Stede* lijk Muzeum wordt geschreid: de joden voor de klaagmuur.

— Hoog*Holland beschouwt Vlaanderen als on*vol en niet*af: de positie van een Zeer Geleerde Heer Professor tegenover een blozend boerenkind. Toch zou het Gezelliaansch en pro* paüietersch snobisme van de Haagsche „fine*fleur" er op wijzen dat aan de hoog*hollandsche „volheid" iets ontbreekt.

— De Katholieke Vlaming heeft in Holland de gelegenheid zijn geloof te beleven als een naakt en bloot geloof*zonder* meer. Het blijft echter een gevaarlijk experiment voor de zuid*nederlandsche devotie.

— In Vlaanderen is meer overgelaten aan de natuur, in Hol* land is de natuur overgelaten aan het Verstand.

— De Hollander kontroleert angstvallig zijn zuinige senti* mentaliteit. Een dominee die ergens bedankte sprak een ontroerende afscheidsrede uit voor een bedrukte, „neep* neuzige" gemeente. Onder de aandoening van dit oogenblik

— waarlijk een uniek levensmoment voor een dominee! — en terwijl hem de tranen over de wangen rolden, had hij nog

12

Sluiten