Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Sommige Groot*Nederlanders houden nagenoeg geen rekenschap met de „protestantsche mentaliteit" als werkelijk beletsel voor de vlaamsch*hollandsche dooreenmenging. „Groot*Nederland" ankert te uitsluitend in de taalverwant* schap. Maar Gent en Antwerpen zijn reeds geestelijke tegen* stellingen, zooals Amsterdam en Utrecht er zijn: een even* tueel Groot*Nederland moet dus een Federatie Holland* Vlaanderen worden, met behoud van elks zelfstandige prio* riteit. Een ander „Groot*Nederland" is voorloopig onzin.

— Met de tegenwoordige geloofssenergie der Hollandsche Ka* tholieken was de revolutie in '30 onmogelijk geweest. Even* eens met de tegenwoordige nationalistische bewustheid in Vlaanderen. Er begint nu in Nederland immers een inzicht te ontwaken dat Roomsch*Holland aangewezen is op Roomsch*Vlaanderen en omgekeerd. Het behoud van het „Koninkrijk der Nederlanden" in '30 had de geestelijke over* wichts*positie der Katholieken in Holland versneld en heden

verzekerd Er dient geijverd om een geestelijk eenheids*

front tusschen Katholieken uit Noord en Zuid.

— Het landschap in Vlaanderen is bij zonlicht meer verguld en in Holland meer verzilverd. Het groen in Vlaanderen is zwaarder aan groenbrons en de schaduwen fluweelig*duis* ter der; het gansche land is er meer*aan*zich*zelf overgelaten. Van daaruit meer sprookjes*mysterie in het vlaamsch land* schap dan in het hollandsch. Men zou kunnen spreken van een rationeel landschap in Holland en een folkloristisch landschap in Vlaanderen.

— Bij een theevisite van Hollandsche dames — de vlaamsche zonder ik daarom niet uit — ratelde het gesprek onophoude* lijk over nietsjes*en*ietsjes. Plots dacht ik aan de groote stilzwijgendheid van Onze*Lieve*Vrouw.

— Aan de Hollandsche Staatswand hangt soms het portret

16

Sluiten