Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt van de prosodie en slechts het metrisch vers als goede poëzie erkent. Men heeft er niet aan gedacht rythme te bevrijden uit het „dichtformuUer", uit de metrische op* gave, het prosodisch recept. Het sonnet is als prosodische gietvorm niet slechter of niet beter als het alexandrijn. Dich< ters die zich van die twee „vormen" bedienen hebben ze beiden vóór hun gevoel aanvaard dat alleen bepaler is van het rythme. Het Nieuw*Gids*sonnet — verfrischte nabloei van de Renaissance — was een te elfder uur hergrijpen naar vroegere klassieke vorm die uitgediend had.

— Niets nieuws is de aktie van Gerard Brom cum suis tegen de jonge katholieke plastiek en lyriek. De puriteinsche pruik, Nicolas Boileau, was reeds in zijn tijd een duchtig verketter* aar van „le merveilleux chrétien". Hoor hem in zijn „Art Poétique' uitgalmen:

„Pensent faire agir Dieu, ses saints et ses prophétes, Comme ces dieux éclos du oerveau des poètes; Mettent a chaque pas le lecteur en enfer, N'offrent rien qu'Astaroth, Belzébuth, Lucifer. De la foi d'un chrétien les mystères terribles D'ornements égayés ne sont point susceptibles: L'éVangile a 1'esprit n'offre de tous cötés Que pénitence a faire et tourments mérités; Et de vos fictions le mélange coupable Même a ses vérités donne 1'air de la fable. Et quel objet enfin a présenter aux yeux Que le diable toujours hurlant contre les cieux...."

En zoo kwamen Bofissuet, Dante en Milton in last. Ook Vondell Maar ze hebben „tegens 't zwaer gewight der laste* ringen" gesteigerd

— De grootste Heiligen hebben steeds buitengewone waarde gehecht aan het plastisch Beeld (vergelijkingen, overeen*

34

Sluiten