Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer geloofs*eenvoud uit de H. Geest en wat minder aan* drang der ambachtehjkeüainstvaardigheidr

— Bij een bezoek aan de Nieuwe Kerk te Delft: waar voor* heen het katholiek altaar stond, bevindt zich de protestansche praabtombe van Willem de Zwijger. Zijn straf is het dat het Protestantisme juist daar zijn graf gegraven heeft.

— Opgemerkt aan een grachtje te Delft: een Zwartzuster, met kap en kleed, op de fiets! Mgr. Mercier zou er zich aan ergeren. De Delf tsche Roomschen vinden zulks zeer gewoon, zeer natuurlijk. En ze hebben gelijk.

— Op de pier te Scheveningen wandelde tusschen de mon* daine wereld een katholiek priester in romeinsch soutaan. Ook hier gaf niemand acht op.

— In de Lieve* Vrouwe*Kerk te 's*Gravenhage branden voor de Heiligbeelden spichtige wasdraden die kaarsen moeten voorstellen. In de andere hollandsche kerken is dit evenzeer. De Noord*Nederlandsche pastoors en kapelaans dienen eens Huysmans' „Les Foules de Lourdes" te lezen....

— In Delft langs de straat een opschrift: „Eglisc Wallonne, Dimanche, pas de service". Wat moet je denken over Kristenen die Onze«lieve*Heer 's Zondags geen „rendez* vous" geven?

— Er bestaat in het over*„ge"schaafd Haagje een soort hon* den*kultus die geen scheldwoord tegen een hond duldt als hij je naar de beenen bijt. Maar je moogt ongehinderd je werkmeid uitschelden (Medegedeeld door een Hagenaar)

— In de keurige Haagsche trams hangt in een plafondshoekje van het middenbalkon een pakje verband. Je zou bijna voor je plezier een wondje oploopen om het ding in funktie te zienl Aan elke tram*ruit van de tram Scheveningen*Den Haag staan ook frissche bloemen in keurige vaasjes. „Ut utile dulcis".

47

Sluiten