Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik heb gedichten geschreven die hingen aan de takken de kleine spoorweg deed me denken aan de

„transcanadien" en deze avond glimlachte ik omdat ik hier ben". Dit is allernaakste, scherp*gekraste poëzie, ontdaan van alle taal* en vorm*draperieën die de waarde van een vers slechts artificieel kunnen opsmukken. In de vertaling is het levend rythme niet verloren gegaan omdat er in het oor* spronkelijke nergens last was van zoogenaamde „woord* kunst" en oude versvoeterij. Zullen de hollandsche kritici hun literair snobisme over Gezelle nu eens willen herzien?

— „En matière d'art il faut avoir des partis*pris farouches", schreef eens terecht J. K. Huysmans. Daarvandaan kunnen wij de gedichten van Urbain van de Voorde en van Marnix Gijsen niet gelijktijdig schoon vinden. Wij hebben daartoe onze etnische en esthetische redensl Toch verzamelt de „Stem"*redactie beide literatoren onder hare moederlijke vleugels, omdat zij zich neutraliseert tegenover de katholieke en de niet*katholieke ethiek. En zoo gebeurt het dat de godslasteringen van V. D. Voorde en Tielrooy met de poëzie van jonge katholieken in éen bed liggen. „De Man*zonder* UjF maakt die mooie collektie kompleet ,want die super*

diletant behoort ook tot de „goed*meenenden" Eh bin,

merci!

— Het ligt in de lijn der barmhartigheid Gods dat de afval aan het geloof niet volkomen aan de massa zal toegerekend worden, want 'bij velen is de tegenwoordige afkeer van de religie een verschijnsel van neurose: het laatste kanon heeft de zenuwen kapot gedreund. Daar heeft de slechte drang van elke mensch altijd baat bij

— Kristus beminde niet de Romeinsche Staat. De Meester stond er a*neutraal tegenover. Niet als Romein kreeg Pilatus een antwoord, maar als heiden. Kristus echter weende over

56

Sluiten