Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermoord: immers Timmermans heeft katholieke levens* vreugde in zijn werk, terwijl Streuvels de katholieke volksziel van West*Vlaanderen verduisterd heeft onder de dwang* kracht van onontkoombare natuurmachten. Gelukkig hebben we nog van hem „Horieneken" en „Het Kerstekindje".

— Alle reëele misverstanden in de wereld komen voort uit de min of meer grootere benadering of afwijking der Kriste* lijke Norm.

— Aan wie mij vroeg om de stijbreden van ,Het Inwendig Leven van Paul", antwoordde ik: een reaktie tegen de woor* den*diarrée der hollandsche beroepschrijvers, een uitspuwing van de krant*praatstijl, een verzet tegen de naturalistische en analytische frazeering en het verbalisme waarin de Nieu* we*Gids*beweging verloren liep. Weg met de kronische schijt* stijl van Herman Robbers!

— Van der Meer vindt in „Opgang" de dichters Henri Bruning en Marnix Gijsen allebei even mooi en goed. Maar wij niet: want bij de Brunings zit de hobdoende Muze hen in hoofd en keel, en verder nergens anders. Bernard Verhoeven in „De Nieuwe Eeuw" gaat in lichterlaai voor Bruning op en profeteert hem als de „primus inter pares"! Europa schudt van 't lachen.

— Er zijn wassen vruchten, aangeverfd en opgewreven, die de schijn van echtheid wekken: alzoo de „verzen" van Henri Bruning.

— Nog steeds lijdt Coster aan zijn kritische dubbebhoofdig* heid: voor de jongste Amsterdamsche guldens*prijs kwamen de Dichters Urbain van de Voorde en Marnix Gijsen gelijkt berechtigd in aanmerking! „Excusez du peu!"

— Gaat Vlaanderen er eindelijk aan denken zijn „super* Vlamingen" te vormen?

61

Sluiten