Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VOOR-SOKRATISCHE PERIODE.

45

van hun tijd, zeker is het toch ook, dat zij door de in de lucht hangende opvattingen te formuleeren en ze qausiwetenschappelijk met argumenten te staven, er veel toe bijgedragen hebben deze te bevestigen en ook vele onzekere geesten op het verkeerde pad hebben gebracht. Men heeft ijverig op hen gescholden en zij zijn, vooral in den tateren tijd even ijverig verdedigd. Ongetwijfeld vond men onderhen, naast brutale schreeuwers, die over alles pro en contra disputeerden, door hun handigheden en spitsvondigheden het publiek zand in de oogen strooiden, en, naar een uitdrukking van Lange, een soort „geestelijk vuistrecht" invoerden, ook eerlijke en bekwame manpen, die in allerlei vakken (grammatika, rechtsgeleerdheid, geschiedenis, verklaring van dichters enz.) groote verdiensten hebben verworven. Ook hebben zij door het verkondigen hunner ethische stellingen de menschen tot nadenken gedwongen en zoo door het uitlokken eener kritiek op hun beweringen, die, hoe stuitend ook, toch alles behalve gemakkelijk te weerleggen waren, bijgedragen tot het ontstaan der ethika en logika.

Sluiten