Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o

GRIEKSCHE WIJSBEGEERTE.

De grondgedachte van Plato's idealisme kan niet helderder worden uitgedrukt dan door de beroemde fabel in het zevende boek der Politeia. „Stel u voor",-zoo zegt Plato ongeveer, „menschen in een onderaardsch hol, dat in zijn geheele lengte een naar het licht gekeerde opening heeft. Van hun jeugd af hebben zij hierin gezeten, aan hals en beenen zoo vastgesnoerd, dat zij zich niet kunnen bewegen en alleen, wat vóór hen is, kunnen zien. Licht hebben zij van een vuur, dat boven en ver achter hen brandt. Tusschen de gevangenen en het vuur gaat in de hoogte een weg, en daarlangs is een muurtje gebouwd, evenals de omheining, achter welke de goochelaars voor het publiek hun kunststukken vertoonen. Langs dezen muur dragen nu menschen allerlei voorwerpen, beelden van hout en van steen en dergelijke, welke boven het muurtje uitsteken. Eenige van die menschen praten, anderen gaan zwijgend voorbij. Nu zullen de gevangenen toch van zichzelf, van elkaar en van de voorbijgedragen voorwerpen niets anders zien dan de schaduwen op den achtermuur van het hol, en

und man konnte daher den Lauf der Natur nicht erklaren, sondern nur

darüber phantasiren Die Nichtigkeit der Raumwelt documentirt

sich dem Platon ohne Weiteres durch ihre Wesenlosigkeit. Aber diese Raumwelt hat bei uns Masse und materielies Dasein bekommen. Das gaukelnde Scheinbild der platonischen Sinnenwelt hat sich uns unter der Herrschaft der Naturgesetze zwischen festen geometrischen Contouren verkörpert. Wir können die Raumwelt nicht mehr geradezu wie Platon als eine nur wesenlose Vorstellung betrachten, sondern wis mussen zu künstlichen und schwierigern dialectischen Hilfsmitteln unsere Zuflucht nehmen, um den transcendentalen Idealismus gegen die Unverbrüchlichkeit dés Naturalismus sicher zu stellen. Wir müssen auf der einen Seite die Wesenhaftigkeit dér Sinnenwelt anerkennen und auf der andern Seite doch sagen: die Sinnenwelt ist nur Erscheinung des wahren Wesens der Dinge. Wir begründen den transcendentalen Idealismus durch den Gegensatz der Ideeën des Absoluten, denen gemass das wahre Wesen der Dinge bestimmt sein musz, gegen die Unvollendbarkeit der reinanschaulichen Vorstellungsweisen der Erscheinung. Platon dagegen gründet seine Lehre nur auf den Gegensatz der wandelbaren Sinnesanschauuug gegen das Unwandelbare, NothwencHge, welches nur im Denken durch Begriff e erkannt werden kann. Die Antinomie des Unvollendbaren und des Vollendeten ist eine wahre Antinomie, die nur durch den transcendentalen Idealismus aufgelöst werden kann, die des Wirklichen und Nothwendigen dagegen ist eine bloss schein bare, die durch die inductiven Wissenschaften aufgelöst worden ist".

Sluiten