Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BLOEITIJDPERK DER PHILOSOPHIE.

103

tende lichaam ten opzichte van bet omslotene, dus eigenlijk de plaats, die een lichaam inneemt. Leege ruimte bestaat er derhalve niet, en de wereld is in ruimtelijke grenzen ingesloten; de beweging is alleen mogelijk door aanraking. Hieruit blijkt dat Aristoteles zich van de ware beteekenis van het abstracte begrip de ruimte niet bewust is geworden De tijd is de maat der beweging en zonder begin of einde. Ook de begrippen grootte, oneindigheid, continuiteit, deelbaarheid, enz. worden uitvoerig behandeld; waarbij ook de zwarigheden van Zeno ter sprake komen. Deze onderzoekingen hebben een gewichtigen invloed — en niet ten goede — op de ontwikkeling der natuurwetenschappen uitgeoefend. Het is Aristoteles' fout, dat hij deze philósophische grondbegrippen, die hij zeer scherpzinnig en met groot abstractievermogen analyseert en ontwikkelt, niet in aanraking brengt met de wiskunde, die het verbindingslid vormt tusschen die grondbegrippen en de empirische kennis. Nu staan ze op zich zelf en leiden ongemerkt tot allerlei dogmatisch misbruik. Vandaar dat Aristoteles door de stichters der mathematische physika, Galilei en anderen, hevig moest bestreden worden

1) Men zie over deze gebrekkige manier van abstraheeren, welke bij het ruimtebegrip zulke verstrekkende gevolgen heeft, Schufpe Erkenntnisstheoretische Logik. (1878) pg. 15. „Die gemeine Auffassung unterscheidet zwar, aber sie führt die begonnene Unteracheidung nicht durch. Sie stellt sich den Raum wie einen leeren Platz oder ein leeres Zimmer vor, dessen tatsachlich bereits vorhandener aber noch unerfüllter Raum mit beliebigen Dingen, Hausern, Baumen, Geraten erfüllt werden kann. Man merkt nicht, dass in diesem Falie durchaus nicht im strengen und eigentlichen Sinne das Raumerfüllende von der alsdann übrigbleibenden Vorstellung der blossen Ausdehnung oder Ausgedehntheit abgetrennt ist. . . . Wenn nun der Verstand zu zerlegen sich anschickt, so lasst er sich heimlich von der ganzen Anschauung wieder unterstützen, und denkt .... die Ausgedehntheit nicht als das allein übrig bleibende abstracte und somit unvorstellbare Erscheinungselement, sondern er stellt sie sich vor, wie einen freien Platz oder ein leeres Zimmer d. i. als eine wirklicbe Existenz, wahrend doch diese ihre Vorsteubarkeit nur auf dem Gedanken der Erfüllbarkeit mit Dingen beruht, deren leibhaftige Anwesenheit nur für einen Augenblick ausser Acht gelassen wird, deren Möglichkeit aber die ganze Vorstellung tragt und bestimmt".

Sluiten