Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie den oorlog wil bestrijden, wie het militaristische spook het krachtdadigst te lijf wil gaan, die treffe het in zijn hart, in zijn diepste weezen, niet in zijn uiterlijke manifes* taties.

Het hart van deezen dwazen krijg, de wortel van al deezen jammer is het sociale onrecht.

Daar teegen moet gestreeden worden, en niet door woor* den en leuzen, maar door daden.

De bakermat van het socialisme is niet Duitschland, maar Frankrijk en Engeland. (Men zie Quack's „Socialisten"). Ook in Nederland is de socialistische gedachte reeds in de zeven* tiende eeuw tot een daad geworden (Plockhoy).

Men kan eerder zeggen dat het dadenrijk socialisme der Engelschen in de eerste helft der negentiende eeuw, in Duitschland tot een meer woordenrijke theorie geworden is. De daden der sociaalsdemocratie waren vooral kritisch, opponeerend en afbreekend. In het opbouwen gingen ze niet verder dan de andere partijen. Een economische onderbouw te beginnen, waaruit noodwendig de politieke actie zou vol* gen, werd utopisch en voorbarig geacht. En nu zijn ze ge* koomen tot wat in „le Temps" genoemd werd: „le triomphe de 1'incohérence". En men komt ook in Duitschland tot inzicht.

„Eine politische Macht, die wirthschaftlich nicht unterbaut wird, kann vielleicht durch einem plötzlichen Ansturm ge* wonnen werden, muss aber oder kann wenigstens wieder verloren gehen." Zoo schreef Dr. Franz Oppenheimer.*)

Het is deeze economische onderbouw, waaraan allereerst gewerkt moet worden, en het spotten en schouderophalen om de kleinheid der proefneemingen is dom en kinderachtig.

Vereenigingen als G. G. B. werken in de zuivere richting. Alle argumenten teegen het socialisme, die de sociaal*

*) Zeitschrift für Politik 1915. Eine revision des sozial'democratischen Programms.

51

51

Sluiten