Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitmunten in welbespraaktheid, en die zoo weinig verant* woordelijkheidsgevoel bezitten, dat ze de zittingen dikwijls niet bijwoonen en door hun absentie laten verloopen.

De Amerikaansche demokratie is zeeker niet volmaakt, maar kan ons toch nog tot voorbeeld strekken. Het staats* hoofd wordt door de meenigte gekoozen, en de meenigte let niet alleen op bekwaamheid, maar ook op karakter, en haar keuzen zijn booven verwachting juist gebleeken.

Is het staatshoofd eenmaal gekoozen, dan heerscht het ook in waarheid, niet in schijn. Dan wordt aan deezen heerscher geduurende den tijd van zijn bewind, macht gegeeven en het recht zijn uitmuntende employees te kiezen en te behouden. Zoodoende is er kans op een snelle en veilige volksontwik* keling.

Het is goed, bij een zoo raar en gebrekkig regeeringsstelsel als het onze, nieuwe moogelijkheeden te ooverweegen en te bespreeken.

De tijden veranderen snel. Wat zouden de staatslieden van voor vijftig jaar gezegd hebben, als men hun voorspeld had, dat in 1916 regeerings*varkens, regeerings*groenten en regee* rings*haring te koop zou worden gebooden? Ik had het ge* zicht van Groen van Prinsterer wel eens willen zien. Zou het hem niet als een sarkastische bespotting van het staats* socialisme hebben geklonken?

En toch kunnen wij nog wel vreemder vertooningen be* leeven.

(1916)

123

Sluiten