Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durft trotseeren. Die menschen werken uit accumulatie* instinkt — en het land zelf in zijn oorspronkelijkheid is hun vijand, dien ze uitjouwen als ze veilig met hun buit weer thuis zijn. Zulke geldverzamelaars doen hun functie en zijn op zeekere wijze, zonder het zelf te beseffen, weer nuttig in het groote proces van verandering en verbinding dat de menschheid thans ondergaat. Maar aan hun opinies komt geen aandacht toe.

De Europeesche ooverheersching was voor Indië een nood* zakelijke prikkel. Ze is tot ondergang gedoemd omdat ze als doeleind alleen geld en voordeel heeft. Zulk een streeven heeft alleen tijdelijk waarde en zal nooit den machtigen druk van het tropisch klimaat kunnen weerstaan. Verwording en ontaarding is op den duur het lot van den Europeeschen winst*jager in de tropen. Een eigen schoone cultuur is er alleen moogelijk in de rassen, die gehard zijn in den zwaren, eeuwigen zoomer. Voor hen is het tropisch klimaat noch schadelijk, noch demoraliseerend. Zie de Boro*Boedoer! — Is dat een gewrocht dat getuigt van demoralisatie of deca* dence? — Hoeveel bouwwerken heeft Europa die 'het er neeven zoude kunnen stellen?

Wie naar Indië gaat moet daarop zijn aandacht richten. Op vegetatie, op flora en fauna — en vooral op de eeuwen* oude cultuur, die zich in dat land heeft ontwikkeld. Hij moet contact zoeken met den inlander zoowel met den Raden als met den Dessaman. Hij moet de ziel van dat volk leeren begrijpen en waardeeren. Zonder oover te slaan tot blinde bewondering, zonder aan te spooren tot al te snelle eman* cipatie, moet hij het vertrouwen trachten te herwinnen, dat wij door onze grofheid en hebzucht verlooren hebben.

Wie met eedele bedoelingen komt, voor hen heeft Indië geen teleurstelling. Wie op Indië scheldt, verraadt zijn geld* makersnatuur. Een voornaam schrijfster als Augusta de Witt is door Indië niet teleurgesteld. Ook is het Droogstoppelras

139

Sluiten