Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

zaam oog van mevrouw van Elchingen, een dame van goeden huize, die haar welstand verloren zag gaan door de buitensporigheden van een echtgenoot, van wien zij zich eindelijk scheiden liet. Zij was gevoelig en verstandig, practisch en ervaren in wereldsche gebruiken, zoodat haar opvoeding geprezen werd. Op haar twaalfde jaar ging Machteld naar een kostschool in Zwitserland, waar ze tot haar achttiende bleef. Teruggekeerd in de vaderlijke woning, hervond zij mevrouw van Elchingen, die achter de coulissen haar nu tooien zou voor de rollen, welke zq straks op het wereldsch tooneel vervulllen ging.

Gedurende meerdere jaren leefde zij nu hetleven van vele haagsche jonge meisjes. Men zag haar op dansavonden en bij feestmalen; ag woonde tooneelvoorstellingen en muziekuitvoeringen bij; zij speelde piano, tenniBte, reed paard; haar smaak wekte veter bewondering; zij aquarelleerde en verzamelde een kleine boekerij, waarin menig goed boek zijn plaats vond. Zij was lang en veeleer hoekig, maar de gratie, waarmee zq zich kleedde, misleidde den kritischen waarnemer. De snede van haar gezicht was niet regelmatig, maar fjjn, de uitdrukking levendig. Haar vader gaf haar, wat zij vroeg. Zij sprak hem weinig, eigenüjk alleen aan tafel en ook dan was hij

Sluiten