Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

1915/16. D. J. van der Ven. De klokkenluiden. (Oude Kunst).

1915/16. F. A. van Westrheene. Naar aanleiding van ons klokkenspel-album. ^Muziekcollege^

1915. D. J. Van der Ven- De meestér-beiaardier Jef

Denijn te Arnhem. (Panorama).

1915 ? Het klokkengieten en klokkenspelen (de Spiegel).

1916/17. M. A. Brandts Buys. Klokkenspelen enklokbespeling. (Muziekcollege).

1916. A. Loosjes. Het klokkenspel. (Buiten).

1916/17. P. A van Westrheene. Het klokkenspel. (Muziekcollege).

1916/17 P. A. van Westrheene. Het einde van het klokkengeschil. (Muziekcollege).

1916 ? Rapport Utr. klokkenspelcommissie. (Het Orgel

Nov. en Dec.)

1916/17. Mr. A Loosjes Een Commissie van Deskundigen. (Muziekcollege).

1916. Mr. A. Loosjes. De torenmuziek in de Nederlanden. (Scheltema en Holkema).

1916. D. J. van der Ven. De torens zingen. (Meulenhoff).

1916, H. J. Westerling. Klokken en klokgieters.

(Geschiedk. Tijdschrift).

1917. L. J. van der Heyden. Oude klokken en

klokgieters. (Geschiedk. Tijdschrift).

1917. A. Loosjes. De moderne eischen voor een

„speeltoren". (Bouwkundig Weekbl. 16 Juni).

1918. A. Loosjes. Het oude Ned. klokkeninstrument

en de nieuwe beiaardkunst. (Vragen v. d. Dag, jaarg. 33).

Sluiten