Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

Hyntham (gehucht tusschen 's-Hertogenbosch en Rosmalen), die + 1472 is overleden. Hij had een zoon Wilhelmus genaamd van Wonde, die poorter van den Bosch was in 1472 en + 1474 is overleden. Deze zou dus kunnen zijn de Wilhelmus Hoerken, van wien we hierboven

2 klokken noemden.

Hij had twee zonen Willem en Gerrit. Jutphaas had vroeger nog een klok van dezen Willem.

Hendrik van Wou was een zoon van Willem en waarschijnlijk dezelfde als Hendrik van Utrecht, die genoemd wordt in de jaren 1506, '19, '25 en '28 en het gieten leerde bij zijn oom Gerrit.

Gerrit van Wou was poorter van den Bosch in 1474. hij ging in 1480 naar Kampen, goot in 1484 voor Zwolle

3 klokken (g. f. e.) en daarna nog eene d.-klok In 1485 en '86 voegde hij daar nog eene a. en c.-klok aan toe. Hij werkte veel voor Duitschland (o.a. de Gloriosa voor Erfurt) en stierf in 1527 te Kampen.

Met die afstamming van de van Wou's kan ik geen vrede hebben, als we tenminste af kunnen gaan op de voorloopige lijsten, die vermelden:

Geert van Wou 1424 Ruinen.

Johannes van Wou 1444 Dwingeloo.

Johannes Gherardus de Wou 1448 Gorsel. Van Gherardus de Wou (ook wel Geert of Gerard) hebben we 33 klokken uit de jaren 1477—1527, waarvan een aantal misschien komt ten name van zijn vierden zoon Geert, die o.a. in 1528 klokken leverde voor Hoorn (10 stuks) en dien we straks nog zullen ontmoeten.

Deze Geert was in 1514 Schepen van Kampen.

De oudste zoon Wilhelmus of Willem goot in 1502 een klok voor Zuidwolde en later nog een 3-tal, nu nog aanwezig (Wijk bij Duurstede, Soest en Kuilenburg), uit de jaren 1506—'09. Dan vinden we nog 3 klokken in den Drommedaris van Enkhuizen (1524) met het opschrift Johannes, Gerhardus de Wou en één met denzelfden naam in Benningbroek (1525).

Geert van Wou, de jonge, heeft later nog samengewerkt met Jan ter Stege, een knecht van zijn vader; Hardenberg (stad) heeft een klok van hen beiden uit 1534 en Hellendoorn één uit 1543. Johan ter Stege alleen goot in 1545 een klok voor Weerselo en in 1543 en '44 voor Sneek en Leeuwarden.

Sluiten