Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

Vorenstaande opgaven zijn getrokken uit de voorafgaande aanteekeningen — d.z. dus voornamelijk de op bestaande klokken voorkomende jaartallen. Deze lijstjes hebben dus absoluut geen historische waarde en moeten door de plaatselijke deskundigen geheel veranderd en gezuiverd worden. Bij eene eventueele opstelling van betrouwbare gegevens kunnen ze echter misschien eene vingerwijzing zijn.

Sluiten