Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigende daad werd door de Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken in het huis, waar Bachiene op den 3en December 1814 geboren werd, te Amsterdam aan de Keizersgracht bij de Utrechtschestraat No. 703 een door Eduard Cuypers ontworpen gedenksteen aangebracht.1) Het voorbeeld van de Nationale Hypotheekbank werd in 1864 gevolgd door de Rotterdamsche en in 1877 door de Hollandsche Hypotheekbank2) en dan volgt successievelijk een lange reeks van hypotheekbanken, welke alle, gedachtig aan het „Imitation is the greatest flattery" door de daad harer oprichting, de bevestiging hebben gebracht van de juistheid der door Bachiene, Buys en Olivier verkondigde denkbeelden, zij het dan ook, dat die baanbrekers nimmer een dergelijk vruchtbaren bodem voor het door hen gezaaide zullen hebben kunnen — noch durven —■ verwachten, getuige eene door

*) Zie „De Grondvester van het Nederlandsche Hypotheekbankbedrijf gehuldigd" in den zesden jaargang van het jaarboekje der Ver. van Dir. van Hypotheekbanken, J. H. "de Bussy, 1920.

Bij de viering van het derde eeuwfeest der Leidsche Hoogeschool op 9 Februari 1875 werd Bachiene onder het rectoraat van Prof. Mr. J. F. Buys honoris causa tot doctor in de rechten bevorderd.

*) In het Financieel Weekblad voor den Fondsenhandel van 15 Oct. 1926 No. 3007, Blz. 315 worden deze 3 Hypotheekbanken door Dr. E. Denekamp „het klassieke drietal" genoemd.

15

Sluiten