Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

monsterachtige vernedering had gevonden, dat Lena dat moest ondergaan, tervvdjlhij haar tegen de schooiers had moeten beschermen, kunnen meeleven — had ze iets van de verbittering begrepen, omdat 'r onrecht gebeurd was, dan zou ze 't niet bij den kleinen droomer, die geleerd had zich in zichzelf op te sluiten, gezocht, en 'n boel ellende vermeden hebben.

„ vv ees niet dwars, moeder", zei Kobus, die in 't Sportpark naar 'n voetbalwedstrijd van twee ploegen van de fabriek was wezen kijken, en z'n pijp op 't kozijn natuurlijk weer zoo onhandig uitklopte, dat de halve asch op 't pas-gesopte nout, en de andere helft met 't nog smeulend plokje op 't vloerzeil, waarvan je kon eten, zoo proper, viel. En omdat-ie wist hoe moeder bij zoo'n zich iederen Zondag 'n dozijn maal herhalende beweging, de pee in had, dee-ie, wat 'r nog meer de smoor injoeg: met 'n in de fabriek als 'n eeltknobbel zoo verworden duim, 'n duim waarvan de nagel in 't vleesch school, harkte-ie de smurrie in z'n lucifersdoos, blies de rest weg, en stak de doos in z'n alles vergoeihjkenden zak.

„Ik doe 't zeker niet — en leg niet met je pijp te hengsten!" sprak tante Toos grimmig: „as jij 'n

knieval wil doen, mot jij 't weten Ik denk 'r

niet an bij zoo'n onmensen, die hier al zoo'n boel ondersteboven het gesmeten, zoete broodjes te bakken.... Is die vent van god-verlaten "

r >Af eer op los kudderend — precies 'n poes, die

63

Sluiten