Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„voedsel en wiens ziel naar de vrijheid van lucht, „licht, vrede en de koestering van een huiselijken „haard verlangt. Gelooft mij met trouwhartigheid „uw liefhebbende vader

GODEFROID MOURIER.

„P.S. U hoeft niet te antwoorden, daar ik u „kom verrassen, en gij mij niet zult herkennen, daar „ik vijftien pond ben aangekomen en mijn goed zoo „nauw is geworden, dat het Genootschap mij God „zij gedankt en geprezen, van nieuwe confectie„kleeren voorziet."

„Mot je daarom huilebalken?" vroeg tante Toos, over den snikkenden rug van den jongen heen, en meteen stapte ze halfwege de gang in, om te zien wat de twee in de voorkamer, die ze zoo niet kon waarnemen, uitvoerden. Maar 'r was geen gevaar, want Ko stopte 'n versche pijp bij 't potkacheltje en Friedel, die toch nog bleef plakken, was met de advertenties van de krant bezig.

Toen praatte «Jo an één stuk door, en hij had 'n armzalig snuit met de roodbehuilde oogen, zonder bril voor de saamgegroeide zwarte wenkbrauwen.

„Me nicht wil 'm niet zien", klaagde-ie: „die zeit dat as-ie an de deur komt, ze 'm met de politie laat weghalen — die heit mijn boeltje al ingepakt, alles bij mekaar — die wil dat ik morgenochtend ophoepel. Ik ben bang voor me vader fik ken me vader niet meer! Ik wil me vader zélf ook niet

99

Sluiten