Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u ook bruine schoensmeer?.... Of hoefje ze enkel af te stoffen, dat ze zoo mooi glimmen ?"

„Dat weet 'k nog niet", glimlachte hij: ,,'k heb ze pas cadeau gekregen "

„Van wie?"

„Van 'n meneer, dien je toch niet kent, Lena

Is 'r hier 'n winkel, waar je lekkers kan koopen?"

„Ik mag geen lekkers van vreemden D'r het

laatst 'n meissie zoo oud as ik kaneelbrokken van 'n spullevent gekregen, en toen het de politiehond 'm in z'n lurven genomen...."

„Zoo n vaart zal 't met ons niet loopen", zei hij: ,,'k mag toch wel lekkers voor me eigen zoon meenemen?"

„O, is 't voor die?", antwoordde ze met toch'n-beetje-teleurstelling in 'r stem, „ga dan maar

mee Maar hij houdt van geen reepen-met-noot-

jes-'r-in en ikke wel, en citroenba üetj es, waar hij dol op is, lust ik niet, omdat je 'r zoo'n bleeke tong met puissies van krijgt "

In 't winkeltje, waarvan zij de uitstalling kon droomen, omdat ze 'r zoo dikwijls met Koert en «Jo, en soms ook wel met tante Toos, in moeilijke keus voor had gestaan, deed Godefroid JVÏourier, die 'r in den schemer achter de étalage-kast nog fletser uit-zag en nog gebukter stond, omdat de balken-betimmering bijna op z'n hoofd hing, de eerste inkoopen voor z'n zoon.

„Dag Lena", zei de juffrouw, eens zoo zwaar als tante Toos, en die haast niet tusschen de schuine bakken met kruidenierswaren en de hooge potten

122

Sluiten