Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen gekregen het, het zijn vader geen geld voor een steen.... • ,

„Zijn vader het zooveel centen as-ie zélf wil , beet Leentje van zich af: „....meer as jullie met z'n allen.... Jij krijgt 'n keisteen an je been, as je dood ben, omdat je anders weer vort loopt.... Schei uit met je smerige water.... Me heele schip wordt

nat—" „ . . . ,

„'n Schip mot nat worden," zei-ie jaloersch hij had vast op den driemaster gerekend en zij had 'm ingepalmd —: „en wij worden niet begraven, mijn vader, mijn moeder, mijn zuster en ik — wij worden verbrand—

Even keek 't blonde hoopje mensch bij 't dobberend fregat 'r vijand vernietigend aan. 'r Lippen trokken saam naar den eenen mondhoek, toen haalde ze 'r schoertjes op, lachte met 'n betweterig nuffe-gezichtje. < n

„Zeker as jij den boel met lucifers ansteekt . ^

„Nee, hoor: in'n oven'.Vraag'tme vader maar....

Daar most ze 'm met proest-gületjes bij uitjouwen.

„As ze jou in 'n oven steken", hoonde ze den stommerd: „val je zoo in stukkende brokken en brei uit mekaar as 'n ouwbakken sinterklaasvrijer die niemand meer lust!.... In 'n oven!.... In 'n oven!.... Zeker om'n gepofte kastanje te worden!.... In 'n oven!.... As ze ;ou in de oven stoppen, is 't om kaantjes van je te brajen!.../*

„Mijn grootvader is verbrand....", hield Heinrich vol: ,,'k heb zelf de bakken met asch gezien...."

,,'n Bak met watte?"

180

Sluiten