Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(lelijk den wachtmeester, dien-ie nog van 't kindergevecht in de sneeuw kende, aansprak — 't was morgen vroeg dag — keek de beambte 'm aan, of-ie 'r tusschen werd genomen. Ze hadden den man maar heel kort gehouen, omdat de apotheker per telefoon bevestigde, dat-ie den nacht van de inbraken om drie uur uit z'n bed op was gestaan, om 'n langen kerel met 'n ongunstig voorkomen, die uit naam van de familie Wetter kwam, inderdaad 'n doos poeders, 'n fleschje valeriaan, 'n rollede pepermunt en 'n stuk zeep, mee te geven, en 't had ook geklopt met den plotselingen dood van den jongen. Na n dik half uur was .Mourier weer in vrijheid gesteld •— met de waarschuwing, om niet te lang zonder middelen van bestaan in Eindhoven te blijven hangelen, en om sebiet bericht te geven, als-ie 'n betrekking gevonden had. Voorwaardelijk vrijgelaten, sprak 't vanzelf, en dat wistie, dat-ie voorloopig onder politietoezicht stond.

AVetter had 'r op gerekend, dat-ie 'm thuis zou aantreffen, dronk 'n kom koffie, zei an z'n dochter, dat ze naar boven kon gaan, sloot zich in 't schuurtje op, om op den nieuwen huisgenoot verder te wachten, en toen-ie eenmaal in de stilte door z'n berekeningen, de vreugde van den arbeid gegrepen werd, en z'n pijp 'r zelfs bij uitgegaan was, vergat-ie de „domheid' van den avond, en had Godefroid misschien lang kunnen schellen voor-ie open gedaan werd, als Friedel, die 'r vader kende, niet zoo verstandig was geweest, 'r ook bij op te bhjven. Nog voor de reus gebeld had, ontsloot ze

200

Sluiten