Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wacht even, ik zal vader roepen", zei ze.

Wetter kwam met 'n verwonderd gezicht, gestoord in z'n lektuur, binnen. Die begreep wat 'r gebeurd was.

„Jammer, Mourier, dat we mekaar misgeloopen zijn. Iek had je willen vragen een borrel met mij te drinken, want iek had ijskoude voeten gekregen...." .

„Hij wil morgen afreizen, vader .

„Heeft dat zoo'n groote haast, Mourier?"

„Ik heb hier niks meer...."

„Tellen wij niet mee, dummer Kerl ?...."

„Na wat 'r vanavond gebeurd is....

„D'r is niks gebeurd.... Iek bezorg u een betrekking op die Papierfabriek, en u gaat fijn slapen, en als u weer lust heeft in een glaasje Schnaps, neem mij dan mee.... Wil u?.... Een, twee, drie, iek draai het licht uit...." ,

Dien nacht werd 'r in twee woningen van t Philipsdorp weinig geslapen. Tante Toos voelde zich ziek, moest den volgenden dag door Leentje als huismoeder vervangen worden — Koert lei met barstende hoofdpijn, tobbend over den gestorven vriend — Kobus murmureerde over den langen brief, bang voor de hoopen taalfouten — Godefroid JViourier gromde naast 't bed van Jo tot de dag aanbrak — en Friedel dacht aan Kobus, die zoo raar gedaan had, en 't vermoeiendst aan den man, die twee vrouwen gedood had.

210

Sluiten