Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling, die de bibberatie te pakken had, langs den pannerand weg prebeerde te kommen, en as 't zag dat 't nergens lukte, dat 'r geen gaatje was om tusschendoor te sliepen, as 'n tol die z'n vaart kwijt raakte bleef kribbebijten, en met zes belleblaasies tegelijk an z'n neus pissscht, pissscht bleef jengelen, tot 't de pan 'r keel uithing, en 'r van 't krijschleehjkie met al z'n praats, niks as 'n bruin plassie overschoot. As tante in gosnaam maar niet te vroeg uit 'r bed kwam.... Zoo'n kookspelletje was tienmaal fijner, as in de voorkamer opgesloten zitten, met je-mag-dit-en-je-mag-dat-niet! Op den wiebelenden keukenstoel boog ze zich over de pan, telkens weer met 'n kouwen aarpel in de eene en 't mesje in de andere hand. Elk reepie, elk schijfie, dun of dik, schors of scheef, was 'n nieuw plezier. Ze dejen allemaal of ze de pee an 't pootjebajen in 't kokende vet hadden, scheelden van de schrik, zoo wit of ze wonderolie in hadden gekregen, maar an 't end werden ze bruin as gare poffertjes, en 'r waren 'r bij, die 'r zelf zoo'n schik rn hadden, dat ze met mekaar deeën wie 'r 't eerst héélemaal as de nikker van Sinterklaas uit zou zien. Pietepoes was 'r nieuwsgierig bij op de keukentafel gesprongen, en die zee: „Nououou, jij doet 't wat gauauauw, veel gauauauwer as de vrouououw!" en die was net zoo bang as zij voor de stekende spetjes, die op je vingers loerden, as je te dicht in d'r buurt kwam, en die nog smeriger prikten as 'n speld. Toen 'r an geen van de schijfies meer wat te bruinen viel, de meeste zoo

226

Sluiten