Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

Land te zullen verdedigen en te leven in kuischheid, armoede en gehoorzaamheid. Daarop werd hem den orde-mantel omhangen, nam hij derr vredeskus in ontvangst en werden eenige regelen van orde en tucht verklaard.

In het dramatisch inwijdings-rituaal, ontleend aan de antieken, moest de candidaat hoor en, dat men hem als een zondaar beschouwde, een slecht Christen, een renegaat, dien de Orde uit zijn toestand van onwetendheid zou redden om in waarheid mensch te worden.

Alles geschiedde in volmaakte rust en in de vertrouwelijkheid van het nachtelijk tooverwezen, dat in de vroege middeleeuwen in Frankrijk, Spanje, Italië en Palestina welig tierde. Van Bagdad en Alexandrië uit verspreidde het zich over Fez langs de Noordkust van Afrika naar Toledo en Salamanca, waar het werd onderwezen. Ook in de Christelijke kerk was het „wonderdoend geloof" bekend, dat gezondheid, regen, zonneschijn enz. door tusschenkomst van heiligen afsmeekte. Raymond Lullius, Roger Bacon en Arnold de Villanova waren geleerde toovenaars (alchimisten) en het van den Islam doortrokken Zuidelijke Frankrijk, dat vele Tempelheeren aan de orde had afgestaan, was bekend om zijn magische kunsten zoowel van goeden als van kwaden aard, ook wel witte of zwarte magie genoemd. Paus Clemens V gaf zich bij voorkeur af met de geestenwereld en raadpleegde zijn overleden bloedverwanten over het zoogenaamde zomerland, terwijl zijn opvolger Johannes XXII in een bul van 1317 klaagt „dat een arts en eenige leden van zijn hof met den duivel omgang hadden, die hielp — door middel van ringen — orakels uit te lokken en bepaalde personen te dooden door

Sluiten