Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

snel of langzaam werkend vergif en magische ceremoniën.

Ook de Tempelieren werd verweten, dat in de gemelde recepties aanstootelijkheden plaats hadden, die wezen op het bestaan van Islamistische sympathieën, in verband met het gebruik van magische afgodsbeelden of idpls, meer bekend als „Baffomets", die in dien vorm in de Christelijke kerk niet geduld leverden. Ook zij waren natuurlijk van den duivel bezeten. Volgens verklaring van vele getuigen in het proces van 1307 zou in sommige kapittels zulk een beeld op het altaar voorhanden zijn geweest; elk der hoofdkapittels bezat een exemplaar, „bijzonder machtig en bezield", dat hoog vereerd en als heiligdom in een schrijn bewaard werd, om op feestdagen aan de leden ten toon gesteld te worden. Te Parijs was het van massief zilver en had twee aangezichten met baard. In Engeland waren vier beelden in gebruik: te Londen in de Tempel-sacristie, te Bristelham, te Brueria en onder de rivier de Humber. Elders wordt er van gezegd, dat het is van geel koper en een menschelijke gedaante heeft en bedekt wordt met een soort misgewaad. De meester zegt tot den inwijdeling: Voilé un ami de Dieu, qui converse avec Dieu quand il veüt. Rendez lui grace de ce qu'il vous a conduit dans eet ordre comme vous le désireriez. On adore par trois fois, et chaque fois on renie le crucifix. Cet idole s'appelle Démon. Anderen vertellen van een vergulden idol, een gebaarden man „waardoor 's menschen ziel gered kan worden", of een van hout met drie gezichten, die vereerd werd onder het aanroepen van Allah. Uit het holle hoofd kwam een gemagnetiseerden gordel te voorschijn, die op het lichaam gedragen moest worden. Iemand, te Montpellier ingewijd, getuigt: Le

Sluiten